Náš tím v jazykových táboroch

"Líder je človek s magnetom v srdci a kompasom v hlave..."

Tábor je komunita ľudí, ktorí spolu žijú, pracujú aj sa hrajú a to je jeho najväčšia devíza.

Aj keď sú pre táborové zariadenia aktivity dôležité, nemali by byť tým hlavným faktorom pri výbere toho správneho tábora pre vaše dieťa. Veríme, že to najdôležitejšie na tábore je kvalita a charakter jednotlivcov, ktorí s deťmi pracujú.

Veľa rodičov sa až tak veľmi nazamýšľa nad osobným nasadením, kreativitou, húževnatosťou a tvrdou prácou, ktorú každodenné aktivity tábora vyžadujú. Preto si musíme byť absolútne istí, že naše tímy sú tou čerešničkou medzi inštruktormi. Pracujeme len s tými, ktorých si osobne vyberieme a predstavujú to najlepšie, čo možno od inštruktorov očakávať.

Bezpečnosť detí je prvoradá. Akákoľvek činnosť v tábore je pod neustálym dozorom a celodenný program je postavený tak, aby sme predchádzali chorobám či poraneniam. Niekedy majú rodičia obavy, či ich dieťa "zapadne" do kolektívu. Preto dbáme o celkovú emočnú pohodu detí a vedieme ich k vzájomnej tolerancii.

Keďže sú naše letné tábory rôzneho zamerania, podľa ich charakteru a programového obsahu sú zostavené aj tímy inštruktorov. V každom turnuse je v tímoch native speaker - zahraničný lektor Tony z USA. Anglický jazyk však nie je cieľom, je len prostriedkom. Podstatná je hra alebo úloha, angličtina len napomáha k ich splneniu. 

Podporujeme zážitkové učenie a otvorenosť, preto Tony aj ostatní členovia tímu vždy splynú s deťmi ako ich rovesníci. Tak sa deti s inštruktormi najlepšie podelia o svoje pocity, predstavy a očakávania.