FAQ (časté otázky) o táboroch

Dúfame, že na tejto stránke nájdete odpovede na vaše otázky. Ak Vám akákoľvek informácia chýba, kontaktujte nás na mobilnom čísle 0918532219 alebo na mailovej adrese info@taborypredeti.sk.

Anglický jazyk 

Všetky deti očakávajú, že v tábore bude predovšetkým veľa zábavy a presne tak to aj je. Oddych, pocit nezávislosti od rodičov a únik zo školských lavíc im umožňuje správať sa a konať samostatnejšie, prebúdza v nich záujem komunikovať na rôzne témy a dodáva im sebavedomie. A to je odpoveď na otázku, prečo deti dokážu urobiť za 7 dní pokrok v angličtine porovnateľný s niekoľkými mesiacmi v škole. Vďaka prítomnosti pedagóga v podobe zahraničného lektora - inštruktora a tiež ostatným jazykovo zdatným inštruktorom, s ktorými všetky deti komunikujú spontánne a bez zbytočného strachu z hodnotenia ich prejavu v angličtine, nadobúdajú neuveriteľnú slovnú zásobu a zlepšujú svoju spontánnosť prejavu. Angličtina sa na tábore stáva len prostriedkom v komunikácii, nie cieľom. Tým je predsa hra a detská radosť...

Letné tábory pre deti  Tábory pre deti ubytovanie

Strava 

Stravujeme sa v zariadení, kde sú deti ubytované. Stravný režim pozostáva z 5 jedál denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera). Jedálny lístok je vopred stanovený, v prípade akýchkoľvek zdravotných či iných obmedzení ho však vieme individuálne prispôsobiť. Každodennou súčasťou stravy je čerstvé ovocie. A ak má náhodou niekto narodeniny, čaká ho torta...

Tím inštruktorov

Pomer inštruktor-deti je približne 1:8. Inštruktori majú výborné športové či lektorské zázemie a niekoľkoročnú prax v riadení takýchto táborov.

Bezpečnosť

Počas celého tábora je k dispozícii náš zdravotník. Najbližšie zdravotné stredisko sa nachádza v Lazoch pod Makytou a nemocnica je v Púchove. Každý deň dbáme o dodržiavanie základných hygienických návykov (sprcha, umývanie zubov atď.); v prípade akýchkoľvek problémov sú rodičia okamžite kontaktovaní/informovaní. Z bezpečnostných dôvodov sa izby v čase prítomnosti detí v hotely nezamykajú.

Táboráky

Založenie ohňa, spoločné posedenia pri vatre a opekačky sú obľúbenou aktivitou všetkých detí, preto sú pevnou súčasťou našich táborov. Samozrejme, inštruktori dodržujú všetky pravidlá bezpečnosti.
Jazykové tábory

Príchod a odchod z tábora

Väčšina rodičov uprednostňuje odvoz dieťaťa autobusom z určeného miesta odchodu v Bratislave. Rodičia tiež môžu priviesť svoje dieťa autom, najvhodnejší čas je medzi 14.00 – 17.00. 

Poistenie

Všetky deti sú štandardne poistené proti úrazu, majú taktiež poistenú batožinu a prípadné škody spôsobené tretej strane. Nemajú však poistené žiadne drahšie predmety (nap. elektronika, psp atď.)

Komunikácia

V prípade potreby komunikácie s dieťaťom sme počas celého tábora dostupní na info@taborypredeti.sk alebo telefonicky 0918532219. Tí starší budú mať určite svoje mobily. Zo skúsenosti však odporúčame komunikáciu obmedziť na minimum, deti sa tak najlepšie zžijú s táborovou atmosférou. Počas dňa mobily detí ostávajú na izbách, preto odporúčame volať v čase 13.00 – 14.00 počas popoludňajšieho relaxu. Vieme, že je to dosť náročná požiadavka v dobe mobilnej komunikácie, preto vás rodičov všetkých prosíme, spomeňte si na „naše“ táborové časy, keď žiaden telefón nezazvonil celý týždeň a všetko bolo v poriadku...