Jazykové tábory pre deti

Všetky deti očakávajú, že v tábore bude predovšetkým veľa zábavy a presne tak to aj je. Letné jazykové tábory im dávajú oddych, pocit nezávislosti od rodičov a únik zo školských lavíc. To im umožňuje správať sa a konať samostatnejšie, prebúdza v nich záujem komunikovať na rôzne témy a dodáva im sebavedomie. A to je odpoveď na otázku, prečo deti dokážu urobiť za 7 dní pokrok v angličtine porovnateľný s niekoľkými mesiacmi v škole.

Vďaka prítomnosti pedagóga v podobe zahraničného lektora - inštruktora a tiež ostatným jazykovo zdatným inštruktorom, s ktorými všetky deti komunikujú spontánne a bez zbytočného strachu z hodnotenia ich prejavu v angličtine, nadobúdajú neuveriteľnú slovnú zásobu a zlepšujú svoju spontánnosť prejavu. Angličtina sa na tábore stáva len prostriedkom v komunikácii, nie cieľom. Tým je predsa hra a detská radosť...