Denný režim v tábore

Aj keď je tábor predovšetkým o zábave, denné aktivity majú svoje pravidlá a časový režim. Program je vždy pestrý a máme čo robiť, aby sme ho vyčerpali...

Letné tábory pre deti so zážitkovým učením angličtiny   Tematické tábory pre deti  Futbal v tábore
 • Deň začíname ráno o 7:30.
 • Už o niekoľko minút sa všetci spoločne stretávame vonku na čerstvom vzduchu, aby sme sa trochu rozhýbali.
 • Čas do raňajok trávime na svojich izbách a venujeme sa osobnej hygiene a upratovaniu.
 • Raňajky  sú o 8:30.
 • Hneď po raňajkách máme morning meeting, kde sa informujeme o dennom  programe.
 • V čase od 9:00 do 10:30 sa venujeme činnostiam vo vybraných kluboch.
 • Po malom občerstvení o 10:30 pokračujeme v kluboch a štartujeme športové a pohybové aktivity.
 • Obed je o 12:30.
 • Po obede prichádza čas vyhradený na odpočinok. Až do 14:00 nerobíme vôbec nič, len sa hráme na izbách  alebo oddychujeme.
 • Popoludní dokončíme program v jednotlivých kluboch.
 • O 16:00 máme olovrant.
 • O 16:15 začína Main Activity - Hlavný program dňa. Keďže väčšinu dňa trávime v menších skupinkách, počas hlavného programu sme všetci spolu. Hlavný program prináša každý deň nové tímové outdoorové hry, súťaže, zábavu a zážitky!
 • Večera je o 18:00.
 • Po večeri je opäť čas na krátky relax. Je to výborný priestor na telefonát s rodičmi.
 • Večerný program začína o 19:30. Každý večer iný, zaujímavý spoločenský program. (disko, opekačka, karneval a mnohé iné...)
 • O 21:00 program končí. Nasleduje večerná hygiena a večierka.

V Adventure Camps máme veľa outdoorových aktivít a výletov, preto sa jeho program mierne líši od Academic a Art Camps.