Kto sme

Spoločnosť Pro Solutions sa takmer 15 rokov venuje vzdelávacím aktivitám zameraným na všetky vekové kategórie vrátane predškolského veku.

Letné tábory pre deti, široká škála titulov didaktickej pomôcky LOGICO pre materské a základné školy s odporúčacou doložkou MŠVVŠ SR, odborná publikačná činnosť v oblasti pedagogiky, bohatá publikačná činnosť v oblasti edukatívnej literatúry pre deti od 3 do 12 rokov a v neposlednom rade jazyková škola, ktorá už dávno prekročila 20.000 vyučovacích hodín, sú výsledkom odhodlania rozvíjať to najcennejšie čo máme, naše deti.

Pro Solutions organizátor jazykových táborov pre deti  Letné tábory - priestor na vznik nových priateľstiev.

Je to pre nás veľký záväzok, ale túto radosť by sme za nič nevymenili.